>

REGULAMIN CZWARTKOWYCH OBIADKÓW U GADÓW

Podczas wydarzenia obowiązuje zarówno regulamin obiektu jak i regulamin wydarzenia “Czwartkowe obiadki u gadów”. Wejście jest jednorazowe, więc prosimy o przemyślany zakup. Zakupione bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi.

 

Regulamin wydarzenia „Czwartkowe obiadki u gadów” obowiązujący na wystawie zwierząt egzotycznych „Gadoland” w Aquacentrum Reda:

 1. „Czwartkowe obiadki u gadów” to wydarzenie, które polega na oprowadzeniu odwiedzających po wystawie zwierząt egzotycznych, omówieniu wybranych gatunków i ciekawostek z ich świata oraz uczestnictwie w pokazie karmienia. Organizatorem wydarzenia jest Gadoland znajdujący się w Aquaparku Reda;
 2. Oprowadzenie zwiedzających oraz omówienie ciekawostek ze świata gadów prowadzone jest przez opiekuna i właściciela zwierząt, Mariusza Zastawnego;
 3. W trakcie wydarzenia zwierzęta karmione są martwym pokarmem, który pochodzi z wyspecjalizowanej, certyfikowanej hodowli;
 4. W wydarzeniu mogą brać udział wszyscy, niezależnie od wieku. Jednak w tym czasie, dzieci i młodzież do 14 roku życia, mogą przebywać na wystawie tylko w obecności opiekuna;
 5. Podczas wydarzenia jest możliwość dotknięcia i trzymania zwierząt na własną odpowiedzialność;
 6. Czas trwania wydarzenia wraz z pokazem to około 60-90 minut. Na wystawie można przebywać także poza godzinami trwania wydarzenia. Wystawa otwarta jest w godzinach 10:00-18:00;
 7. Maksymalna liczba uczestników biorących udział w wydarzeniu to 20 osób. W tym czasie wystawa będzie niedostępna dla innych zwiedzających;
 8. Koszt wstępu na wystawę wraz z udziałem w wydarzeniu to 35 PLN od osoby;
 9. Dzieci do 3 roku życia mają wstęp bezpłatny;
 10. Podczas zwiedzania jest bezwzględny zakaz dotykania i pukania w szyby;
 11. Podczas zwiedzania zabronione jest robienie zdjęć z użyciem lampy błyskowej;
 12. W momencie zakupu wydawany jest rachunek, który upoważnia do uczestnictwa w wydarzeniu;
 13. W przypadku nie pojawienia się na wydarzeniu, Gadoland nie zwraca kosztów biletu;
 14. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ogólnego regulaminu obiektu;
 15. Pracownik ma prawo wyprosić osoby, które swoim zachowaniem nie stosują się do regulaminu;
 16. Korzystający naruszający regulamin mogą zostać usunięci z obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów;
 17. Aquapark Reda nie odpowiada za zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu wystawy oraz Aquaparku Reda. Sposób realizacji biletu: Z biletem należy się udać do kasy znajdującej się na wejściu do Gadolandu w celu weryfikacji biletów ONLINE.
 
 

 

 

en_GB